به گزارش «مبلغ»- محمد الحسن الددو (فقیه بلند پایه قطر و جانشین فکری قرضاوی) در دیدار عصر امروز با اردوغان از وی خواست در مورد رابطه آنکارا با تل آویو بازنگری کند.

source

توسط