به گزارش صدای بورس،با عضویت صادقیان در هیات مدیره شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان و با رای اکثریت اعضای هیات مدیره، صادقیان بعنوان مدیر عامل جدید شرکت فولاد غدیر ایرانیان با نماد «فغدیر» منصوب و جانشین مهندس اسدالله فرشاد شد.

صادقیان دانش آموخته رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف بوده و از مدیران خوشنام صنعت فولاد کشور بوده که پیش تر مدیریت عامل مجتمع ذوب آهن خزر و فولاد اکسین خوزستان را بر عهده داشته است.

منبع:اکواقتصاد

source

توسط