به گزارش پرشین خودرو، اعضای شورای رقابت پس از بررسی پیشنهاد کارگروه خودرو قیمت محاسبه شده خودرو هایما ۷X، اعلامی توسط سازمان حمایت با اکثریت آراء حاضران تصویب کردند.

قیمت فروش محاسباتی درب کارخانه خودرو هایما ۷X تولیدی شرکت ایران خودرو، ۱ میلیارد و ۲۷۴ میلیون و ‌۴۵۲ هزار تومان تعییین شده است.

source

توسط