اصغر باقرزاده در این باره گفت: با توجه به ضرورت استفاده از ظرفیت والدین دانش آموزان در راستای اجرای برنامه فراگیر پرورشی و فرهنگی، از همه مدیران مدارس خواسته شده است اسامی ۶ نفر از والدین علاقه‌مند و توانمند در قالب نقش‌های نمازیار، پاسخ یار، رصدیار، اردویار، رقابت یار و تشکل یار را در سامانه سیدا ثبت کنند همچنین از همه مدیران خواسته شده همه دانش آموزان یک فایل صحیح خوانی نماز از خود، در سامانه my.medu.ir بارگذاری کنند تا داوری توسط نمازیاران انجام شود.

وی ادامه داد: تاکنون قریب به ۲۰ هزار مدرسه اقدام به ثبت مشخصات والدین کردند که حدود ۱۲۰ هزار از والدین فعال و علاقه‌مند در قالب این ۶ نقش شناسایی شدند.

باقرزاده افزود: در مرحله بعد از ثبت مشخصات افراد، به دنبال این هستیم که دسترسی‌های لازم برای هریک از نقش‌ها در بستر سامانه یکپارچه وزارت آموزش و پرورش فراهم شود تا این افراد بتوانند باری را از روی دوش مدیران مدارس در زمینه پیگیری امور پرورشی و فرهنگی بردارند که در اولین گام، امکان فعالیت نمازیاران فراهم شده است.

وی در این زمینه توضیح داد: برای افرادی که به عنوان نمازیار توسط مدیران مدارس تعریف شدند، به صورت خودکار، صفحه کاربری ایجاد می‌شود تا با وارد کردن کلمه عبور و نام کاربری، در آزمون برخط الکترونیکی شرکت کنند و در صورتی که توانمندی آنان براساس این آزمون احراز شود به فایل‌های صحیح خوانی دانش آموزان خود دسترسی پیدا می‌کنند و می‌توانند نسبت به مشاهده و بررسی این فایل‌ها و البته داوری فایل‌ها اقدام کنند.

وی همچنین اضافه کرد: سامانه بدین صورت تدارک دیده شده است که والدین موفق از نظر عملکرد، با تایید کارشناسان ادارات آموزش و پرورش، می‌توانند ارتقا پیدا کنند و به فایل‌های صحیح خوانی نماز دانش آموزان مدارس دیگر نیز دسترسی داشته باشند سیستم تشویقی و امتیازدهی نیز برای افراد در این زمینه تدارک دیده شده است و به زودی برای ۵ نقش دیگر والدین در سامانه، دسترسی‌های لازم جهت شروع فعالیت داده خواهد شد.

source

توسط