اظهارات تازه رییس سازمان توسعه تجارت چه پیامی دارد؟

صنعت ماشین: واردات خودرو، سریالی است که فصل نخست آن نزدیک به دو سال در حال پخش است اما هنوز پایان شیرینی برای فصل نخست رقم نخورده و با این حال رییس سازمان توسعه تجارت می گوید که واردات حداقل ۶۰ هزار خودرو تا پایان سال امکانپذیر است اما در صورتی که شرکت ها بتوانند به اندازه کافی خودرو ثبت سفارش و وارد کنند و این مساله به مساله داخلی شرکت ها و نحوه تعاملشان با خودروسازان خارجی بدل شده است.

source

توسط