چه‎‌ چیزی در وسط تصویر است؟ چیزی مانند یک پروانه، ستاره کوتوله سفیدی زندگی خود را با بیرون ریختن پیله‌ای از گاز آغاز می‌کند که خود سابقش را در آن محصور کرده‌ است.

بااین‌حال، در این قیاس، خورشید یک کرم صدپا خواهد بود و پوسته گازی که به بیرون پرتاب می‌شود، زیباترین پیله خواهد بود.

در تصویر روز ناسا چه می‌بینیم؟

در پیله نمایش‌داده‌‌شده‌، سحابی سیاره‌ای به نام NGC 2440 حاوی یکی از داغ‌ترین ستاره‌های کوتوله سفید شناخته‌شده‌ است.

کوتوله سفید را می‌توان به‌عنوان نقطه نارنجی روشن در نزدیکی مرکز تصویر مشاهده کرد. خورشید ما نیز درنهایت تبدیل به یک کوتوله سفید خواهد شد – اما نه برای 5 میلیارد سال دیگر.

source

توسط