به گزارش صنعت ماشین،

 شورای رقابت در جلسه ششصد و یازده (611) قیمت هشت خودروی شرکت ایران خودرو را مصوب کرد.

قیمت جدید 8 خودرو ایران خودرو‌ اعلام شد

شورای رقابت به استناد ماده 3-1 دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری مصوب جلسه 543 مورخ 1401.11.11 پس از بررسی کارگروه خودرو شورای رقابت، قیمت هشت خودروی شرکت ایران خودرو محاسباتی توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که طی نامه شماره 1738/01/370/م مورخ 1402.07.02 اعلام شده بود، با لحاظ 2,5 درصد سود به شرح ذیل با اکثریت آراء تصویب کرد.

قیمت جدید 8 خودرو ایران خودرو‌ اعلام شد

source

توسط