مدیر فروش سانیار موتور پارسیان:

صنعت ماشین: شرکت سانیار موتور که برای اولین بار با تیگاردX۳۵ وارد سامانه یکپارچه‌شده، شرایط ویژه‌ای را برای متقاضیان این محصول در نظر گرفته است. به این بهانه گفت‌وگویی با محمد معظمی مدیر فروش شرکت سانیار موتور پارسیان داشتیم تا روند فروش این خودرو در سامانه یکپارچه را بررسی کنیم.

source

توسط